Společnost Hunter Douglas Kadaň s.r.o. je součástí mezinárodního koncernu Hunter Douglas, který působí celosvětově ve více než 100 zemích. Patří mezi významné společnosti, zabývající se výrobou stínící techniky.

Firmu založil v roce 1919 Henry Sonnenberg. V roce 1932 byla zahájena výroba v Nizozemí. Během roku 1940 expandovala společnost na americký trh, kde se v roce 1946 spojila s podnikem Joea Huntera, který vyvíjel technologii a vybavení pro výrobu hliníkových produktů. V letech 1960–1980 expandovala firma téměř do celého světa, vybudovala pobočky v Evropě, Austrálii, Asii. V roce 1971 se vedení společnosti přemístilo do Rotterdamu v Nizozemí, kde sídlí dosud. Celosvětově zaměstnává 15 tisíc pracovníků.

 

 

Dynamika, s jakou se od roku 1919 společnost Hunter Douglas vyvinula v koncern celosvětové působnosti, má základ ve vysoké schopnosti inovace, v nepřetržitém osvojování si nových vědomostí a dovedností, sdílení informací, ve flexibilním myšlení a jednání a v důsledném směřování k náročným cílům v rychle se měnícím globálním prostředí.

Firma Hunter Douglas Kadaň s.r.o. sídlí v Tušimicích, byla založena v roce 1995 a v současné době nabízí stabilní pracovní uplatnění pro 450 zaměstnanců. Řadí se mezi stabilní zaměstnavatele chomutovského regionu. Společnost si je vědoma, že je potřeba se neustále měnit a rozvíjet. Uznává hodnoty, jako je dynamika, inovace, efektivita, profesionalita a spokojenost zákazníků a zaměstnanců.

Naše principy

 • Obchod je o lidech.
 • Důvěra a respekt jsou základem každého vztahu.
 • Držte se zásad. Zaměřte se na to nejzákladnější, ale zároveň znejte ve firmě každý detail.
 • Nechoďte s davem. Nabídněte něco nového a pokud možno unikátního.
 • Nebojte se dělat chyby nebo si je připouštět. Jen ten, který nedělá nic, neudělá chybu.
 • Užití v praxi je lepší než analýza, pokud umíte snížit riziko.
 • Nechte si poradit a zároveň buďte sebevědomí.
 • Rozlišujte mezi dohodou a obchodním vztahem. Dohoda je jednorázová záležitost, kdežto obchodní vztah vyžaduje vzájemnou důvěru a pevný základ.
 • Důležité je načasování. Jsou chvíle, kdy je potřeba jednat rychle, a chvíle, kdy by se mělo vyčkávat.
 • Selský rozum a instinkt jsou mnohem důležitější než inteligence a vědomosti.
 • Znejte své slabé stránky. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří nevědí, co nevědí.
 • Změna je jedinou jistotou. Schopnost přežít a vzkvétat závisí na flexibilitě a vůli se neustále adaptovat v měnícím se světě.

Výroba

Výrobky stínící techniky společnosti Hunter Douglas mají skvělý design, variabilní ovládání, místnosti izolují proti teplu a chladu a zároveň šetří energii, chrání zařízení před škodlivými UV paprsky a dokonce pohlcují zvuk, čímž přispívají ke zlepšení akustiky v místnosti