SHRNUTÍ REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00750
Název projektu: Rozvoj 3P – společně k Podpoře odbornosti zaměstnanců, Příležitostem rovných pro ženy i muže a Posílení konkurenceschopnosti

Dne 1. 5. 2013 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Tento projekt byl koncipován na období 24 měsíců a jeho ukončení bylo dne 30. 4. 2015. Hodnota schválené dotace činila 2.273.885,72Kč.

Projekt byl zaměřen na zvýšení odbornosti a kompetencí zaměstnanců prostřednictvím souhrnného plánu vzdělávání v oblasti odborných a profesních znalostí. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability a jistoty zaměstnanců Hunter Douglas Kadaň s.r.o. při plnění cílů odbornosti, zlepšení výstupů pro zákazníka, a tím i posílení konkurenceschopnost společnosti a udržitelnost pracovních míst.

 

Vybrané skupiny zaměstnanců absolvovaly tyto vzdělávací semináře:

 • TPM
 • Štíhlé procesy
 • Kanban
 • Logistika
 • Ekonomika pro laiky
 • Korespondence v obchodním styku – správně česky
 • Hodnotící pohovory
 • Motivační systémy a odměňování
 • Pracovní právo
 • Kvalita ve výrobě
 • Obchodní angličtina pro mírně, středně pokročilé a pokročilé

 

Zaměstnanci zákaznického servisu absolvovali semináře:

 • Korespondence v obchodním styku – se zahraničním klientem
 • Emailová komunikace v AJ
 • Timemanagement
 • Asertivní jednání
 • Zvládání krizových situacích
 • Obchodní angličtina

 

Do projektu se zapojilo celkem 123 zaměstnanců, semináře byly plně přizpůsobeny potřebám našeho podniku a byly ušité na míru cílové skupině a požadavkům zaměstnavatele. Obsah i metodika vzdělávacích kurzů vedla k osvojení a doplnění základních i pokročilých dovedností z oblasti plánování a řízení času, externí i interní komunikace, komplexních dovedností ve vedení lidí, motivaci zaměstnanců, ke zlepšení kompetencí v oblasti projektového managementu a ke zvýšení kompetencí mistrů ve všech oblastech řízení.

Z veškerých hodnotících dotazníků máme pozitivní výsledky. Věříme, že získané poznatky napomohou jednotlivcům i společnosti k naplnění cílů.

Lucie Ball
HR Manager
02.05.2015